studi2mr


 
 
   
 
[hobby] mazinkaiser
 글쓴이 : 내일공방
조회 : 3,076  
 

마징카이저 vol.1 포스터를 모티브로.. 2005'

유진 MAZINKAISER 퍼펙트버전 + 메디콤토이1/6 가부토 코지 + 超合金 魂 ova MAZINGA-Z
 
 
Share
         
 
양지환
와우 진짜 똑같이 만드셨네요 최고입니다     답변
11-11-24 15:26
 
내일공방
양지환님 오랜만 이군요 반갑습니다 ^^     답변
11-11-24 18:35